Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Голова
Гринюк Р. Ф. – д-р юрид. наук, професор, заслужений юрист України, ректор ДонНУ імені Василя Стуса
Заступник голови
Хаджинов І. В. – д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса
Відповідальний секретар
Моісєєв Ю. О. – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри господарського права ДонНУ імені Василя Стуса

Члени редколегії:
Устименко В. А. – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, заступник Голови Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Бобкова А. Г. – д-р юрид. наук, професор, декан юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса
Шендрик О. М. – д-р хім. наук, декан хімічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса
Овчинникова Ю. Ю. – в.о. декана біологічного факультету, доцент кафедри зоології та екології ДонНУ імені Василя Стуса