Суб’єкти екологічного підприємництва та їх організаційно-правові форми.

Автор(и)

  • M.R. Avetysian Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Необхідною умовою втілення в дійсність зазначених положень, підвищення якості та збільшення тривалості життя населення, покращення екологічного стану, вирішення проблеми раціонального використання природних ресурсів є розвиток екологічного підприємництва. Відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» основною передумовою реалізації екологічної політики в Україні є стабільне фінансування природоохоронної діяльності, вдосконалення економічних інструментів. З метою розвитку економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності необхідно стимулювати розвиток екологічного підприємництва, зокрема виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг природоохоронного призначення.

Біографія автора

M.R. Avetysian, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2598.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – С. 1284. – Ст. 218.

Печенюк А. В. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в України / А. В. Печенюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С.172–175.

Скороход І.С. Напрями розвитку екологічного підприємництва в Україні / І. С. Скороход, Н. Г. Ребрина // Проблеми раціонального використання соціально- економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2013. – № 4. – С. 206–212.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Купалова Г. І. Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України / Г. І. Купалова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченко. – 2011. – № 26. – С. 36–39.

Корчинська О.О. Організаційно-економічне та інституційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму // Агросвіт. – 2015. – № 5. – С. 80–83.

Маховка В. М. Сучасні організаційно-правові аспекти організації підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 1217–1221.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 6. Екологічний бізнес: сучасні інноваційні технології та екологічний менеджмент