Система корпоративного екологічного управління.

Автор(и)

  • N.V. Shcherbakova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У сучасних умовах реформування економіки, виробничих відносин, форм власності ще діє поняття «галузеве управління» як наслідок минулих форм централізованого управління народним господарством. Раніше розвиток галузей відбувався здебільшого за рахунок бюджетних коштів і ресурсів. Нині, в умовах децентралізації управління власністю, акціонування капіталу, у зв’язку з розширенням підприємництва все більше набуває поширення корпоративне управління, яке базується на принципі партнерства – взаємодія корпорації, уряду та суспільства. Розвиток в напрямку стабільності вимагає від бізнес-структур пошуку нових підходів отримання прибутку і, в той же час, розширення традиційних меж діяльності, які повинні включати, перш за все, екологічні та соціальні аспекти. Роль держави в цьому процесі полягає в створенні максимально сприятливих умов для розвитку екологічно орієнтованого бізнесу.

Біографія автора

N.V. Shcherbakova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Берзіна C. B. Системи екологічного управління. Довідниковий посібник з впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000. – К.: Aiva Plus Ltd, 2009. – 62 с.

Шевчук В. Я. Екологічне управління: підруч./В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

Шмандій В. М. Управління природоохоронною діяльністю: навч.посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошин. – К.: Центр навч.літ., 2004. – 296 с.

Національний стандарт України ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування. Видання офіційне. – К.: ДП«УкрНДНЦ», 2016 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64015.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 6. Екологічний бізнес: сучасні інноваційні технології та екологічний менеджмент